Världens mammor drog till Varamon

Världens mammor är en organisation som vill hjälpa mammor och deras barn att komma ut i samhället. De anordnar aktiviteter som ska vara enkla för mammor och deras barn att sluta upp vid, men aktiviteterna är även gynnande och lärorika för såväl barn som föräldrar. Det rör sig främst om utflykter inom konst och kultur.

 

Inte bara aktiviteter på lov

Världens mammor är mest kända för sina aktiviteter som infinner sig under loven, som till exempel höstlovet. Men de har inte bara aktiviteter på loven utan även varje vecka. På onsdagar arrangerar de en konstkväll i Skäggetorp centrum. Man kan bland annat testa på hantverk, foto, teckning och andra konstnärliga uttryck.

Aktiviteter som innehåller skapande är bra för att hålla hjärnan igång, men framför allt är det roligt. Det är även en chans för mammor att träffa andra mammor för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter kring livet samt tips och råd för saker relaterade till barn som till exempel sömn och recept på barnmat. Det är även en mötesplats för barnen där de får sociala kontakter från både barn och vuxna.

 

En annan aktivitet som är mer av det fysiska slaget är att åka skridskor på Isovalen.