Linköpings kommun är en av Sveriges mest skuldsatta

Att vara skuldsatt är vanligt förekommande i Sverige, både för privatpersoner och kommuner. I Linköping är den kommunala låneskulden 106 282 kronor per invånare, och det är främst Linköpings åldrande befolkning som beskrivs som den största bidragande faktorn till den ökade kommunala skulden. Linköping kommun amorterar dock på sina låneskulder, men är trots det Sveriges […]