Diabetesorganisationen – allvarliga brister inom diabetesvården

Vi har tidigare skrivit om den mannen som fick sin tå amputerad på grund av allvarliga brister inom diabetesvården och vården generellt. Mannen som hade diabetes hade ett sår som var mycket svårläkt. Såret läkte inte som det skulle utan blev istället värre. Såret blev infekterat och började lukta illa. Mannen sökte hjälp ett flertal gånger men skickades bara mellan olika läkare och remisserna skickades fram och tillbaka. Till slut fick mannen kallbrand i tån. Detta resulterade i att han fick lov att amputera bort hela tån, något som hade kunnat undvikas i allra högsta grad. Diabetesorganisationen i Sverige ser allvarliga brister inom diabetesvården.

 

Bristande vård och vårdcentraler

En annan brist i Linköping är Linghems vårdcentral som får röd flagg på grund av alla brister som finns. En av de större bristerna är avsaknaden av personal, vilket gör att alla som kommer inte kan få den vården de behöver. När brister som dessa uppstår så leder det i de flesta fallen till ett samtal och dialoger som kan förbättra vården. Ingen ska behöva förlora en tå för att vården ska bli bättre, men efter detta så är förhoppningen att diabetesvården kommer att bli bättre och att sårskadorna som människor med diabetes har tas på större allvar.