Så blev domen i Ghost-fallet

Resultatet av tvistemålet i Ghost-fallet blev att medlemmarna förlorade mot bandets frontfigur. De tvingas även stå för hans rättegångskostnad som uppges vara 1.3 miljoner kronor.

Tobias Forge är bandet Ghosts frontfigur och har prisats av Stim. De andra fyra medlemmarna Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Simon Söderberg och Mauro Rubino ansåg att han hade använt bandets pengar på fel sätt. De startade därför en rättslig tvist mot honom i form av att lämna in en stämningsansökan. Enligt Tobias Forge så är bandet hans egna och de andra fyra medlemmarna är endast inhyrda. Rättegången hölls i Linköpings tingsrätt och varade i sex dagar. Domslutet blev att käromålet ogillas.

Eftersom att domstolen nekade stämningsansökan tvingas Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Simon Söderberg och Mauro Rubino att betala för Tobias Forges rättegångskostnader. Forge själv uppgav att han ville ha 2 miljoner kronor men beviljades 1.3 miljoner – som de övriga bandmedlemmarna nu tvingas att betala.

Kvartetten yrkade på att det fanns ett bolag där tillgångarna skulle fördelas mellan medlemmarna. Tingsrätten anser att detta inte kan fastslås och avslår därmed stämningsansökan.

Läs om rättegången som ställdes in för att advokaten var full.