Linköpings simhall blir Sveriges dyraste – det har skenat iväg

Bygget av Linköping simhall är kritiserat. Och bättre blir det inte av att det skenar iväg och nu uppskattas hamna på ett slutpris av en miljard kronor. Det sägs vara ett riktigt skrytbygge och kommunen möter kritik i och med sina prioriteringar – som anses vara fel.

I Linköpings kommun ska det byggas en simhall som uppges bli Sveriges dyraste. Detta trots att Linköping är en kommun som får bidrag ifrån andra kommuner som har bättre ekonomi. Det sägs att Linköping borde ta dessa pengar och investera i något viktigare som skola, vård och omsorg. Inte ett skrytbygge för en miljard kronor.

 

Linköpings kommun försvarar sig

Linköpings kommun försvarar sig genom att uttrycka att anläggningar som dessa är viktiga både för kommunen och för välmåendet. En simhall bidar till ett ökat fysiskt liv, vilket har många fördelar. Målet är också att kommunen ska få tillbaka pengarna i form av inträde och försäljning. Men att få tillbaka en investering på en miljard kronor är inte ett rimligt mål enligt många.