Johan Kristiansson, Peter Larsson och Pia Lindström. Bild: Andreas Schander. Skiss: Arkitekt Winell och Jern

Kolla in Linköpings nya jättebygge

Det ska byggas en helt ny företagspark i Linköping med plats för 20 000 arbetsplatser. Visionen är att klustret ska ge avtryck i hela Sverige.

Området kring Linköpings flygplats, vid flygklubben på Pilotgatan, kommer att förändras rejält med ett helt nytt företagsområde på 500 000 kvadratmeter. Samtidigt breddas inriktningen från flyg till en företagsmiljö med spets inom flyg, rymd och innovativa material.

– Planen från början var att ha flygverksamheter på området men vi tror att det finns många synergieffekter mellan flyg och närliggande branscher, som rymd, logistik och material. Det är områden där vår region är stark redan i dag och genom att sammanföra dem kan vi stärka vår position ytterligare samt öka vår tillväxt och konkurrenskraft både nationellt och internationellt, säger Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors.

Satsning på bredd

Han ansvarar för utvecklingen av området som presenterades i flygklubbens lokaler under tisdagsförmiddagen.

Det första som ska byggas är en fastighet där materialnätverket Innovative Materials Arena (IMA) kommer att ha en nod för sin verksamhet. Den etableringen är ett nätverk och en mötesplats för aktörer inom materialhantering och utveckling av nya material. Där ska näringslivet blandas med akademin och offentliga verksamheter. Den byggnaden kommer att bli 5 000 kvadratmeter stor fördelat på tre plan. Den första fastigheten som kostar 140 miljoner kronor väntas starta inom kort. Ett första traditionellt spadtag kommer att tas i februari men grävarbetet kommer förmodligen starta redan i december.

– Det är otroligt spännande att vi snart har vår första fysiska mötesarena för materialinnovation i regionen. Behovet av nya material som bland annat minskar vår klimatpåverkan är stort och vi är många som är förväntansfulla över vad vi kan åstadkomma med IMA, säger Pia Lindström på IMA.

Forskning etableras

Det nya området får namnet Cavok District (uttalas kav-okej District). Begreppet kommer från flygspråket och betyder ”klart väder, god sikt”. Cavok District kommer ha utrymme för 20 000 arbetsplatser och det kommer finnas goda kommunikationer till och från city, med bil, buss och cykel. Tanken är att företag ska lockas dit samt att en del forskningsprojekt från Linköpings universitet kan etableras i området.

– Vi är precis i startgroparna och allt är inte färdigt, vi kommer utveckla hela tiden, säger Pia Lindström.

Det blir en företagspark med forskningsmiljöer och helheten ska bidra till att positionera de specialistområden som finns identifierade inom regionen.

Avtryck i Sverige

– Mitt uppdrag är att jobba med näringslivet och att skapa tillväxt och livskraftiga företag. Visualisering har vi stor satsning på i Norrköping men det vi saknar är en satsning på avancerade material. Det är komplexa material och det finna många utmaningar på området. Tillsammans med Sankt Kors har vi nu hittat en arena att jobba med dessa frågor, säger Peter Larsson på Region Östergötland.

Projektet fortlöper i första hand i tre år och när området kan stå helt klart är osäkert. För att visionerna ska bli verklighet ska företag etableras i området och tanken är att hela regionen ska involveras samt at det ska ge avtryck och effekter i hela Sverige.