Häst fast i dike

En häst fastnade i en å, eller ett dike. Hästen kunde räddas efter en insats och den är nu helt återställd.

Hästen var ute på en tur när den råkade kliva ner i ett dike och fastnade där. Som tur var fick hästen hjälp snabbt innan den hann fastna allt för mycket vilket resulterade i att räddningsarbetet gick snabbt och smidigt. Hästen klarade sig helt oskadd och behövde inte träffa någon veterinär för att få vård efter räddningen.

 

En i raden av fall som involverar hästar

Det har tidigare varit en rad incidenter med hästar i Linköping. Ett av fallen var liknande detta, men istället för ett dike så var det en häst som fastnade i ett kärr. Räddningsinsatsen för att rädda Mysla, som hästen heter, pågick i flera timmar. Det var ett tiotal brandmän som kämpade för att få upp hästen som hade sjunkit djupt ned i kärret. Mysla hade suttit fast i kärret i ungefär en veckas tid och hon dog tragiskt i armarna på hennes ägare.

En annan händelse med hästar gäller de 46 vanvårdade hästarna som en kvinna hade på sin gård. Flera av hästarna var i så dåligt skick att de fick lov att omhändertas direkt på platsen och uppgavs ha skador som var livshotande.